Одразу відзначимо, що необхідність страхування спортсмена під час тренувань та змагань, на нашу думку, потрібна не тому, що організатори змагань, чи клуб, чи нормативні акти цього вимагають, хоча це теж мотивація. Треба усвідомити, що спорт – це підвищений ризик як на змаганнях, так й на тренуваннях.

Наше глибоке переконання, що необхідність (але вона повинна бути усвідомлена), обумовлена тим, що у більшості випадків, на тренуваннях спортсменам багаторазово потрібно виконувати незвичні для повсякденного життя людини рухи з різною швидкістю та ритмом. Парадоксально, але не завжди звичні вони також й для спортсмена, тому що рухи потрібно виконувати часто-густо в різних режимах (різні швидкість, навантаження, партнери). Тобто, займаючись спортом, людина майже завжди потрапляє в незвичну, відповідно більш ризикову ситуацію. На змаганнях спортсмен додатково потрапляє в стресову ситуацію, що також обумовлює виникнення ризику більшого, ніж у звичайному житті. Не слід забувати, що більшість дітей на тренуваннях не можуть повністю сконцентрувати увагу, відволікаються, не чують повністю тренерські  настанови та завдання, що також є факторами ризику.  Це підтверджує й статистика SPORTINSURANCE® - травми поза спортом отримували 25% клієнтів, які мали страхування від нещасного випадку із розширенням на тренування та змагання. Відповідно 75% травмувалися або в процесі тренування, або на змаганнях, в тому числі 42% застрахованих отримували травми на змаганнях та 58% на тренуваннях.

Тому опишемо стисло чотири найважливіших причини для страхування спортсмена в період тренувань та змагань.

 1. НЕПЕРДБАЧУВАНІСТЬ ТРАВМ

Нещасні випадки, травми на тренуваннях та змаганнях, як бачимо зі статистики, відбуваються. Ці події характеризуються ймовірністью, випадковістю настання та непередбачуваністю наслідків - ми не можемо відповісти на такі питання щодо травми:

- коли відбудеться й чи відбудеться взагалі?

- хто саме отримає травму?

- що буде причиною травми?

- легкі чи важкі будуть наслідки травмування?

- якщо травма все ж таки відбудеться, скільки коштуватиме подолання наслідків?

 1. НЕПЕРДБАЧУВАНЕ СТАЄ ПЕРЕДБАЧУВАНИМ

Не секрет, що подолання наслідків травми коштує грошей. Це витрати, які майже ніхто не планує в сімейному бюджеті. Чому? Тому що більшість людей не планує негативні події. Відповідно ми не можемо спланувати для таких подій сімейні фінанси. Для того, щоб витрати стали прогнозованими, можна відкладати гроші. Але скількі саме відкладати, ми не можемо знати навіть приблизно в зв’язку з тим, що нам невідомо, яка саме подія та з якими наслідками настане.

В цьому випадку оптимально використовувати страхування - Ви сплачуєте певну суму, а страхова компанія у разі травми, компенсує шкоду здоров'ю в межах обумовленої в договорі страхування для спорту страхової суми. Тобто витрати стають очевидними та підлягають не тільки підрахунку, але й прогнозуванню, що вельми цінно для сімейного бюджету, погодьтесь.

 1. ВАЖЛИВЕ ДОПОВНЕННЯ ДО ЗВИЧАЙНИХ СТРАХОВИХ ПРОГРАМ

Регулярні заняття спортом та участь в змаганнях, як заходи з підвищеним ризиком, як правило з різними формулюваннями у різних страхових компаній, але є виключенням в звичайних договорах страхування, в тому числі з медичного страхування та страхування від нещасного випадку, особливо якщо їх придбано онлайн через банк.

Саме тому страхування спортсмена від нещасного випадку є важливим доповненням до ваших звичайних страхових програм, якщо у Вас або у Вашої дитини є  регулярні заняття спортом.

 1. ВІДСУТНІСТЬ ВИННИХ ОСІБ

Приходячи на тренування або змагання, ми, в залежності від виду спорту, приймаємо певні правила та умови, характерні для цього виду спорту: велика кількість рухаючись одночасно людей, силова боротьба, кидки, удари, робота з предметами, або користування конструкціями та механізмами тощо. Як вже відмічалось, травми на тренуваннях та змаганнях мають випадковий характер, але все ж вони відбуваються й відбуваються саме в рамках прийнятих нами правил та умов. Тобто шкода здоров'ю спортсмена, яка може бути нанесена, в переважній кількості випадків, ненавмисна й нами усвідомлена. Це означає, що суперники, команда, клуб, тренери, партнери по тренуванням, суддівський корпус, за участю або на очах яких може статись нещасний випадок, не повинні відшкодовувати шкоду. І якщо мова йде про аматорський спорт, спортсмен, або його батьки самі повинні турбуватись про усунення наслідків подій та травм, які відбуваються на тренуваннях або змаганнях, оплачувати лікування та фізічну реабілітацію. В професійному ж спорті, таку турботу, в залежності від умов контракту, може брати на себе організація, наприклад, спортивний клуб.

Одним з інструментів подолання фінансових наслідків спортивних травм є страхування для спорту - за певну плату ("страховий платіж", або "страхова премія" страхова компанія зобов'язується у разі необхідності компенсувати шкоду здоров'ю в межах обумовленої в договорі страхування страхової суми.

Про те, як обрати страхову суму для спортсмена - в спеціальному матеріалі.

Тож бажаємо активних тренувань та досягнень без травм!

 

В нашому страховому агентстві «SPORTINSURANCE» в можете:

-           укласти договір страхування спортсмена-аматора або професіонала на рік цілодобової дії (http://www.sportinsurance.com.ua/5-strakhuvannya-na-rik-dlya-sportu-ta-povsyakdennoho-zhyttya.html ) або таку, яка розповсюджується тільки на час тренувань, змаганнь, зборів ( http://www.sportinsurance.com.ua/4-strakhuvannya-na-rik-dlya-sportu.html) ;

- отримати консультацію та придбати дитячу спортивну страховку цілодобову, або тільки на період спортивних заходів (http://www.sportinsurance.com.ua/5-strakhuvannya-na-rik-dlya-sportu-ta-povsyakdennoho-zhyttya.html )

-           придбати страховку для участі в змаганнях он-лайн (http://www.sportinsurance.com.ua/index.php/33-on-line )

У зв’язку з популяризацією здорово способу життя Адвокатське об’єднання «Бахмач та партнери» сьогодні хоче звернути Вашу увагу на те, як захистити себе з правової точки зору у разі травмування під час тренувань у тренажерному залі. Відносини у сфері фізичної культури і спорту є багатогранними та вимагають спеціального правового регулювання.

Специфічність відносин у сфері фізичної культури і спорту, серед яких виділяють спортивні та пов’язані з ними відносини, відносини у сфері фізичної культури, вимагає врахування об’єктивних та суб’єктивних особливостей, що притаманні саме для цих суспільних відносин. Основоположним у спортивному праві є Закон України «Про фізичну культуру і спорт». В Законі наголошується, що держава створює умови для правового захисту інтересів громадян у сфері фізичної культури і спорту, розвиває фізкультурно-спортивну індустрію та інфраструктуру, заохочує громадян зміцнювати своє здоров’я, вести здоровий спосіб життя.

Разом із тим, загалом спортивне законодавство недосконале, адже містить досить розпливчасті дефініції фізичної культури та спорту. Фактично в Україні існує велика кількість спортивних клубів. Серед них є клуби, що забезпечують професійну підготовку спортивних досягнень, тобто такі, що належать до професійного спорту та мають на меті отримання найвищих спортивних досягнень шляхом участі в офіційно організованих спортивних змаганнях, що проводяться під егідою відповідних федерацій, до складу якої вони входять. І такі, що можна віднести до фітнес-індустрії - «любительські» спортивні клуби, до яких можна віднести ті клуби, що надають послуги для досягнення особистих результатів фізичного стану шляхом відвідування фітнес-центрів та тренажерних залів.

Спортивна діяльність має підвищений ступінь небезпеки, адже ризики травмування під час тренування досить великі. З огляду на це, особливої уваги потребує належне правове регулювання деліктних відносин у сфері «любительського» спорту, що мають своїм змістом відповідальність особи за завдану шкоду. Статті 54 Закону України «Про фізичну культуру та спорт» зазначає, що особи, винні у порушенні законодавства у сфері фізичної культури і спорту, несуть цивільно-правову, дисциплінарну, адміністративну або кримінальну відповідальність відповідно до закону. Крім того, приписи Закону України «Про фізичну культуру та спорт», містять положення щодо безпечності занять фізичною культурою та спортом (стаття 3). Відтак, спортивний клуб має робити все можливе для захисту клієнтів від випадкових травм.

Отже, незважаючи на те, що під час підписання договору про надання послуг зі спортивним клубом такий договір може містити інформовану згоду, домовленість або відмову від будь-яких претензій у випадку травмування під час занять спортом, за наявності порушень приписів законодавства відповідальність матиме місце у будь-якому випадку. Але ступінь такої відповідальності залежно від наявності чи відсутності договору буде різною.

Охороняючи права та інтереси як фізичних, так і юридичних осіб, відшкодування шкоди, регламентовано нормами Цивільного кодексу України (надалі – ЦК України, ЦК). Норми, що регулюють відшкодування заподіяної шкоди зібрані в Главі 82 ЦК України – «Відшкодування шкоди».

 • Чинним законодавством (ч.1 ст.1166, ч.1 ст.1167 ЦК України) передбачено право юридичної та фізичної особи на відшкодування майнової шкоди, завданої неправомірними рішеннями, діями чи бездіяльністю особистим немайновим правам фізичної або юридичної особи; шкоди, завданої майну фізичної або юридичної особи; моральної шкоди, завданої фізичній або юридичній особі неправомірними рішеннями, діями чи бездіяльністю. Тобто, загальне поняття відшкодування збитків є збірним і за своїм обсягом торкається як особистої немайнової, так і майнової сфер потерпілого, тобто його немайнових та майнових благ, пошкоджених внаслідок дій чи бездіяльності з боку інших осіб. Встановлені умови відшкодування шкоди поширюються на всі норми, що входять до гл. 82 ЦК України, тією мірою, у якій їх не змінюють спеціальні правила, передбачені окремими нормами цієї глави.
 • Так, порівняно із загальними умовами відшкодування заподіяної шкоди, умови відшкодування у зв’язку з каліцтвом чи іншим ушкодженням здоров’я особи (ч. 1 ст. 1195 ЦК України) наділені низкою специфічних ознак. Насамперед це стосується протиправності діяння, яке полягає у тому, що будь-яке діяння, яким заподіюється шкода життю та здоров'ю фізичної особи, як правило, презюмується протиправним.

Що стосується шкоди, то слід відмітити, що вона має бути виражена саме у формі:
- катівства (травма чи професійне ушкодження здоров'я);
- іншого ушкодження здоров'я (будь-яке не пов'язане з каліцтвом пошкодження здоров'я, що наступило внаслідок так званого загального захворювання, яке є видом ушкодження здоров'я внаслідок недотримання заподіювачем шкоди встановлених правил та норм).

 •  Важливим є також і причинно-наслідковий зв'язок. Тут слід доводити наявність причинно-наслідкового зв'язку не лише між протиправним діянням та каліцтвом чи іншим ушкодженням здоров'я, а й причинно-наслідковий зв'язок між цими ушкодженнями здоров'я та зазначеними майновими втратами. Вина ж заподіювача шкоди, як і за загальними правилами, презюмується аж поки він не доведе свою невинність.
 • Виходячи із специфіки шкоди, завданої життю та здоров'ю особи, об'єктом відшкодування буде не зазначена шкода, а лише майнові втрати, яких зазнала особа внаслідок завдання цієї шкоди. До таких втрат відноситься заробіток (дохід), втрачений потерпілим внаслідок втрати чи зменшення професійної або загальної працездатності, а також витрати, викликані необхідністю посиленого харчування, санаторно-курортного лікування, придбання ліків, протезування, стороннього догляду тощо. Цей перелік є орієнтовним, за наявності інших втрат, пов'язаних з відповідним ушкодженням здоров'я, виникає право вимоги також і на їх відшкодування.
 •  До того ж, у разі заподіяння ушкодження здоров'ю особи, вона має право на відшкодування моральної шкоди, завданої таким ушкодженням.

Із вищевикладеного підсумуємо, у разі завдання шкоди особі під час тренування у спортивному клубі відшкодовується:

1) заробіток (дохід), втрачений потерпілим внаслідок втрати чи зменшення професійної або загальної працездатності;
2) додаткові витрати, викликані необхідністю посиленого харчування, санаторно-курортного лікування, придбання ліків, протезування, стороннього догляду тощо;
3) моральна шкода, завдана їй внаслідок зазначеного правопорушення

При цьому, необхідними умовами для застосування відповідальності є:

- Наявність протиправного діяння, тобто заподіяння шкоди здоров’ю особи під час тренування у спортивному клубі.
- Докази травмування з вини тренера або через несправність обладнання (вина). Для цього подія повинна бути зафіксовано адміністрацією клубу і медпрацівником. Бажано, наявність свідків події.
- Причинно-наслідковий зв´язок між протиправним діянням тренера та травмуванням особи (наприклад висновок лікаря про те, що саме через цю травму особа була позбавлена працездатності на певний проміжок часу). А також і причинно-наслідковий зв'язок між ушкодженнями здоров'я та майновими втратами потерпілої особи.
- Довідки про лікування і чеки на ліки для встановлення суми збитків.
- Відшкодування шкоди буде покладено саме на заподіювача шкоди (тренера).

 • За наявності належного оформлення трудових відносин між тренером та спортивним клубом вимоги із відшкодування шкоди, як моральної так і майнової, у випадку травмування може бути покладено саме на спортивний клуб (відповідно до приписів ст. 1172 ЦК України).

У випадку, якщо тренер лише орендує вільне приміщення на території спортивного клубу, зобов’язання із відшкодування моральної та майнової шкоди, завданої каліцтвом або іншим ушкодженням здоров'я, покладається саме на тренера в порядку статті 1195 ЦК України. Адже, шкода завдана діями, які не пов'язані з виконанням трудових (службових) обов'язків, виключає вину роботодавця.

Також варто зауважити, що тренер (інструктор тренажерного залу) не є суб’єктом, що має спеціальний статус. Спеціальні норми, які встановлюють особливості регулювання відповідальності тренера, та підлягають переважному застосуванню у випадку завдання шкоди здоров’ю особи відсутні. Тому відшкодування, за шкоду завдану особі у зв’язку із травмуванням під час тренування у тренажерному залі, буде здійснювались у порядку передбаченому приписами ЦК України. За наявності підстав для відшкодування майнової шкоди у зв’язку із травмуванням під час занять у спортивному клубі на підстави для відповідальності не впливатиме і освіта тренера чи його сертифікація.

Підсумовуючи, зазначимо і про роль договору зі спортивним клубом та заяви-підтвердження про відсутність медичних протипоказань та захворювань.

За загальним правилом, доступ клієнта до послуг, які надає спортивний клуб, відбувається на умовах визначених у відповідному договорі.

Зазвичай клієнт, укладаючи цей договір, підтверджує, що він ознайомлений з переліком та обсягом послуг, порядком їх надання, а також з усією інформацією, яка необхідна для повноцінного отримання послуг у клубі, а також заявляє, що він свідомо погоджується на всі умови цього договору та усіх додатків до нього та зобов'язується їх виконувати. Добровільно бере на себе відповідальність за можливі травми чи інші ушкодження його здоров'ю, отримані внаслідок використання спортивного обладнання та/або під час здійснення будь-яких фізичних вправ (навантажень) та підтверджує відсутність протипоказань до заняття у тренажерному залі (інтенсивних фізичних навантажень).

Наявність у договорі умов, відповідно до яких клієнт підтверджує відсутність протипоказань до заняття у тренажерному залі, за наявності умов для відшкодування шкоди у випадку травмування під час занять у спортивному клубі, не виключає відповідальність тренера. Адже, відповідно до ст. 3 Конституції України, життя і здоров'я людини визнаються в Україні найвищою соціальною цінністю. Відтак, фізична або юридична особа, яка завдала шкоди каліцтвом або іншим ушкодженням здоров'я особі, зобов'язана відшкодувати потерпілому майнові збитки та моральну шкоду (ст. 1195 ЦК України).

Разом із таким, задля зниження рівня відповідальності, у випадку, коли клієнту стало погано за відсутності навантажень, важливою є наявність лікарського висновку про відсутність протипоказань до заняття у тренажерному залі (інтенсивних фізичних навантажень).

Проте чинне законодавство України не закріплює такої обов’язкової умови для допуску для занять у тренажерному залі, як наявність лікарського висновку про відсутність протипоказань до заняття у тренажерному залі (інтенсивних фізичних навантажень). Необхідність його оформлення залежить від політики установи. Зазвичай не всі спортклуби запитують дані про здоров'я відвідувачів, але це не характеризує їх з позитивної сторони. Навіть якщо особа абсолютно впевнена у стані свого організму, ніхто не гарантує, що у будь-якого іншого відвідувача немає небезпечних хвороб. При цьому про захворювання клієнта обов'язково повинен знати тренер. В іншому випадку можливі помилки при розробці програми занять, великий ризик отримання травм і погіршення стану. При цьому, такий висновок може допомогти знизити або виключити відповідальність тренера/спортивного клубу.

У зв’язку із цим пропонуємо Вам проект заяви-підтвердження про відсутність медичних протипоказань та захворювань (додаток 1), аналогічною може бути і заява з переліком медичних протипоказань. Вона слугуватиме додатковою гарантією, наявності/відсутності відповідальності тренера/спортивного клубу у випадку якщо клієнту стало погано саме через особливості стану його здоров’я, а не через тренування: https://docs.google.com/

Юлія Семененко, адвокат

Адвокатське об’єднання «Бахмач та партнери» 

В нашому страховому агентстві «SPORTINSURANCE» можна:

Игорь Витько,
главный редактор сайта vRINGe.com
 
«Ка́па (в некоторых словарях «ка́ппа») - (от нем. «Kappe» - колпачок, крышка, чехол) - приспособление из гибкой пластмассы, надеваемое на зубы с целью защиты от спортивных травм. Капа – важная часть спортивной экипировки для тех, кто занимается спортом, предполагающим падения, телесный контакт и бросание предметов. 
Капы могут предотвратить или смягчить такие серьёзные травмы, как сотрясения мозга, внутримозговые кровоизлияния, переломы челюсти и повреждения шеи. Капы отодвигают мягкие ткани полости рта от зубов, предотвращают рваные раны и ушибы губ и щек. 
При всех ситуациях, когда имеется большая вероятность силового контакта лица с другими спортсменами или твердыми поверхностями (ударами, столкновениями, падениями), целесообразно носить капу. 
В настоящее время ношение капы является обязательным во время тренировок и соревнований по многим видам любительского и профессионального спорта».

Так сказано о капах в Википедии, а теперь разберемся с тонкостями.

kappa

Неотъемлемым элементом защитной экипировки каждого боксера (бойца смешанных видов единоборств)  является капа. На обывательском уровне бытует мнение, что предназначение капы – защита зубов спортсмена от повреждений. Безусловно, защита зубов - это важное предназначение капы, но не единственное и не самое главное, особенно если мы говорим о единоборствах. Важнейшее свойство капы, которое именно у бойцов контактных видов единоборств, приобретает крайне важное значение – иное. Не секрет, что наиболее уязвимое место, при попадании по которому наиболее часто возникает кратковременная потеря сознания (нокаут или нокдаун) является нижняя челюсть человека. Происходит это вследствие биологического строения и особенностей анатомии – голова в момент удара резко содрогается. Причем наиболее эффективный удар направляется таким образом, чтобы организм, вследствие его анатомических особенностей, не мог амортизировать его надлежащим образом. В момент удара мозг резко встряхивается, и по инерции, на основании второго закона Ньютона, смещается, ударяясь изнутри о черепную коробку. При этом происходит нарушение его функции - своеобразное «короткое замыкание». И главный "рулевой" нашего организма на какое-то время теряет контроль над ним. Сознание меркнет на большее или меньшее время. Какое время человек будет находиться в таком состоянии, зависит от силы сотрясения, а также от индивидуальных особенностей организма. Это, так сказать, чистая механика процесса.

Однако есть еще и вопрос анатомической «конструкции» человека. Не буду детализировать, лишь отмечу, что важен, вектор силы удара. Именно при ударе в нижнюю челюсть (а особенно в подбородок) и происходит максимальная передача энергии удара в черепную коробку противника. Использование же капы (естественно речь идет о качественной, правильно подогнанной и используемой капе) позволяет значительно с амортизировать удар в челюсть, уменьшив его негативные последствия.

Еще одна функция капы – защита губ и щек спортсмена от рассечений о выступающие поверхности зубов.

Плотная фиксация (при закусе) челюстей относительно друг друга, снижает вероятность травмирования челюстных суставов, а также переломов челюстей.

История создания

Кому первому принадлежит идея использования капы - неизвестно, однако считается, что она была создана в начале ХХ века. Известно также, что первыми ее начали использовать боксеры. Изготавливалась капа в то время из каучука. Есть точные сведения о том, что в 1921 году во время чемпионского поединка между американцем Джеком Бриттоном и англичанином Тедом «Kid» Льюисом оба спортсмена использовали капы, т.е. к 20-ым годам прошлого столетия эти средства защиты уже применялись по обе стороны океана.

Между 1950 и 1965 г.г. в США стремительно развивалась индустрия средств для защиты зубов, проводились многочисленные исследования и тестировались различные материалы. В 1962 г. в США комитет по правилам Национального футбольного альянса (National Alliance Football Rules Committee) постановил, что каждый футболист обязан носить внутриротовое средство защиты полости рта и зубов (капу). Капа изготавливалась индивидуально на основании модели прикуса спортсмена. Благодаря этому удалось значительно сократить количество травм. С 1975 г. в США обязательным стало ношение кап также для профессиональных хоккеистов, в результате чего в последующие годы, зафиксировано снижение случаев повреждений зубов в хоккее с 13 до 5% от общего количества травм.

Типы защитных кап 

Капы можно разделить на три основных типа:

 • Стандартные
 • Термопластичные
 • Индивидуальные

Стандартные капы являются наиболее дешевым вариантом. Они продаются окончательно сформированными и готовыми к носке. Как правило, это довольно жесткие капы, которые часто не очень хорошо «садятся», поскольку изготавливаются «усреднено» и даже при небольших отклонениях в зубном ряду, прикусе, строении челюстей от сформированного, доставляют неудобство пользователю.

Термопластичные (термоформовочные) капы – позволяют осуществлять индивидуальную подгонку в домашних условиях. Как правило, для этого капа разогревается в кипятке, а потом «закусывается», принимая индивидуальную форму. Эти капы, как правило, изготавливаются в несколько слоев (из нескольких материалов), обеспечивая значительно больший комфорт и эффективность. Такие капы бывают каркасными и бескаркасными. В каркасных капах непосредственно «каркас» изготавливается из более жесткого и прочного основания, с «наплавлением» на него более мягкого, пластичного и адаптивного материала (например, силикона или специального геля). Стоит отметить, что подобные капы у лучших производителей являются весьма качественными при относительно невысокой цене. Если ваш зубной ряд и прикус близок к стандартному, то вы сможете подобрать капу практически идеально вам подходящую, поскольку точную подгонку с легкостью осуществите сами.

kappa1

капа гелевая SHOCK DOCTOR Ultra STC 2

Индивидуальная капа изготавливается по слепкам челюстей, благодаря чему точно повторяет форму и размер зубов и особенности прикуса. Это гарантирует идеальное прилегание, особенно в случаях нестандартного зубного ряда или особенностей в размерах челюстей или прикусе спортсмена. Ранее такие капы изготавливались по индивидуальному заказу в стоматологических клиниках (кабинетах). На то время это было лучшее (хотя и самое дорогое) решение. Однако развитие технологий и разделение специализаций привели к тому, что стоматологическим клиникам все сложнее конкурировать в производстве индивидуальных кап. В настоящее время некоторые торговые марки предоставляют такой сервис: купив специальный комплект, вы делаете, в соответствии с инструкцией, закус челюстями на специальном материале, вкладываете этот слепок в специальный бокс, и отправляете его по адресу компании. Затем на сайте производителя, введя индивидуальный код покупки, выбираете все детали будущей капы, включая цвет, рисунок (и/или надписи). Через непродолжительное время получаете по почте готовую индивидуальную капу. Такой вариант является самым дорогим.

Виды защитных кап

Кроме указанных выше типов, капы разделяются на два вида: односторонние (одночелюстные) и двусторонние (двучелюстные). Односторонняя капа - самый распространенный вид. Она одевается на один ряд зубов (верхний) и позволяет в случае необходимости разговаривать. Двусторонняя капа одевается на оба зубных ряда, и является более надежной. Однако она сложнее в привыкании. Да и говорить при использовании двусторонней капы весьма проблематично. На фото - двусторонняя капа:

kappa2

Особенности применения кап

Стоит отметить, что на эффективность использования кап также влияет правильное ее использование. Если в момент удара/столкновения/падения ваша капа не будет «закушена» должным образом, то эффективность от нее будет существенно ниже, а при определенных ситуациях возможна и опасность – например во время нокаута рефери первым делом бросается вынимать капу изо рта нокаутированного спортсмена, дабы она не попала в горло, поскольку в этом случае капа может вызвать остановку дыхания.

Индивидуальная подгонка

Перед подгонкой капы внимательно изучите инструкцию, так как для разных видов продолжительность термического воздействия может отличаться. Например, капы, с применением гелевых технологий весьма чувствительны к нагреву – их кипятить не стоит в принципе – достаточно положить в горячую воду (около 80°С)  20-30 секунд, после чего дать немного остыть (чтобы не обжечь десны) и прикусить на 15-20 секунд, после чего промыть холодной проточной водой. Капы, изготовленные из более «грубых» материалов, стоит положить в закипевшую (но не кипящую, 90-95°С) воду на более длительное время, до 1-ой минуты, после чего, также остудив, прикусить и промыть холодной водой.

Рынок кап

В настоящее время имеется возможность заказать партию кап, которые реализуются под определенной торговой маркой. Использование таких контрафактных кап может быть опасно для здоровья. Однако, есть основные производители, системно вкладывая деньги в научно-технические исследования,  разработки и используют для производства последние технологические достижения. Они выпускают широкий спектр кап, как односторонних, так и двусторонних из самых качественных современных и безопасных для здоровья материалов и их комбинаций - медицинского силикона, каучука, термопластичных смесей, различных гелевых смесей. Спортсмены, носящие брэкеты, могут воспользоваться специальными односторонними или двусторонними капами для брэкет-систем. В них имеется специальный канал перед зубами для скобок и тросиков брэкет-систем, что поможет капе идеально "сесть".

В конструкциях кап оригинальные производители применяют и различные технологии дополнительной защиты. Одна из них, SHOCK TRANSFER CORE - система снижения ударного воздействия, функция которой заключается в перенаправлении ударного воздействие с уязвимых передних зубов на более крепкие моляры (коренные зубы), обладающие тремя корнями. Технология MORA™ (Mandibular Orthopedic Repositioning Appliance) - технология, фиксирующая нижнюю челюсть в определенным, слегка выдвинутом вперед положении и фиксирующая язык прижатым к нёбу, что позволяет добиться более высоких показателей устойчивости к сотрясениям.

Одно из последних новшеств - производство ароматизированных кап, что повышает комфорт в ее применении – согласитесь, все же приятно ощущать во рту приятый аромат, например, цитрусовых или же свежесть мяты?

kappa3

ароматизированная гелевая капа SHOCK DOCTOR Gel Max Flavor Fusion

Как долго можно использовать защитные каппы?

Защитные капы следует менять каждый сезон по причине эксплуатационного износа: капы протираются или прокусываются зубами, теряют необходимую эластичность. Это снижает их защитные свойства. Замена кап обязательна для детей и подростков, в период взросления которых ротовая полость и зубы растут.

Для более длительного и комфортного применения капы не забывайте соблюдать простые правила: после каждого использования промывайте капу проточной водой и храните в специальном контейнере (пенал для капы). Разрушают капы и бактерии, поэтому в настоящее время в лучших моделях кап и пеналах для их хранения, используются также специальные медицинские антибактериальные добавки, что увеличивает и срок службы, и безопасность использования кап.

kappa4

Существуют также специальные спреи, которые дезинфицируют капу и придают ей приятный свежий аромат. Если у вас есть возможность купить подобный спрей, обрабатывайте капу каждый раз до и после использования.

kappa5

Валерий Туровский, руководитель SPORTINSURANCE:

Использование капы очень важно с точки зрения страхования спортсменов: несмотря на то, что применение капы не уменьшает вероятность наступления страхового события, но значительно снижает тяжесть страхового случая.

Страхование спортсменов от травм и страхование для соревнований

История человечества неразрывно связана с конфликтами. Будь то мировые, локальне войны или уличные драки, люди старались использовать для победы или выживания оружие, подручные предметы и части тела.   Не удивительно, что во все времена, при разных обстоятельствах, во всех частях света появлялись и розвивались разные виды боевых искусств и борьбы. Веками секреты боя передавались устно, от учителя к ученику и зачастую передавались только в рамках одной семьи.
Сегодня мир изменился, занятия боевыми искусствами и борьбой зачастую носят массовый характер, а многие из них стали спортом.

Утверждают, что историю самых ранних боевых искусств можно проследить еще со времен Древнего Египта, хотя вероятнее всего боевые искусства появились гораздо раньше. С тех пор прошло много веков и появилось так много новых форм, что понимание или даже запоминание названий большинства из этих дисциплин может быть затруднено и мы создали этот словарь дисциплин по боевым искусствам и различным видам единоборств для того, чтобы в них проще было ориентироваться.

Возможно, вы ранее не слышали обо о таком многообразии и интересных фактах, но в этом списке представлена только небольшая часть видов боевых искусств. На самом деле разновидностей боевых искусств и видов борьбы намного больше, так как каждый мастер, достигший неповторимого совершенства, дает жизнь новому виду боевого искусства.

Айки-дзюдзюцу

Страна происхождения: Япония

Айки-дзюдзюцу комплексная японская боевая техника, являющаяся предшественником айкидо и Дайто-рю Айкидзюцу.

Исходное айки-дзюцу было разработано Минамото-но Ёсимицу, потомком в шестом поколении императора Сэйва. В то время семья Минамото была одним из главных правящих кланов Японии, и из неё вышли многие известные бойцы и правители. Хотя история приписывает создание айки-дзюцу Ёсимицу, а некоторые источники и его старшему брату Ёсииэ, по всей видимости эта боевая система уже существовала ранее внутри клана, а братья её усовершенствовали и систематизировали.

Знаете ли вы, что… Развитию Айки-дзюдзюцу способствовало проводившееся Минамото-но Ёсимицу и его братом  Минамото-но Ёсииэ исследование на трупах строения костей и функционирования тела человека.

Айкидо

Страна происхождения: Япония

Основатель: Уэсиба Мирихэй (яп. 植芝 盛平 Уэсиба Морихэй, 14 декабря 1883 года — 26 апреля 1969 года)

Айкидо - распространенное современное боевое искусство, основанное в Токио в 1920-х годах. Айкидо создано Уэсибой на основе элементов традиционных японских единоборств Дайто-рю Айки-дзюцу, кэн-дзюцу и дзё-дзюцу. Название айкидо состоит из трёх иероглифов: ай (合) — соединение, гармония; ки (気) — духовная сила; до: (道) — путь.

Основной принцип айкидо как системы самообороны— использование силы (Ки) противника против него самого. В айкидо используются броски (нагэ-вадза), болевые удержания (осаэ-вадза), удары (атэми). Также характерной чертой айкидо являются круговые движения при уходе с линии атаки и выведение противника из равновесия (кудзуси).

Оригинальнаяя школа айкидо носит полное название Айкидо Айкикай, а организацией обучения и популяризацией айкидо в мире занимается Фонд Айкикай, созданный Морихеем Уэсибой.

Знаетели Вы, что… Айкидо является единственным боевым искусством, разрешенным в федеральной тюремной системе США.

Айкидо Йосинкан (Йошинкан)

 Страна происхождения: Япония

Основатель:  Сиода Годзо (яп. 塩田 剛三 Сиода Го:дзо:, родился 9 сентября 1915 года, Токио — 17 июля 1994 года, Токио)

«Йосинкан Айкидо» (яп. 養神館, название состоит из трёх иероглифов: Ё (яп. 養) — «взращивать или развивать», СИН (神) — «дух», КАН (館) — «дом». Это сочетание иероглифов можно перевести как «Дом развития духа»)

Йосинкан иногда называют «жёстким» стилем Айкидо. Cкорее относится к стилю и методам обучения. Школа следует старому пути традиций Дайто-Рю и применения эффективной в прикладном отношении техники. Также Йосинкан отличается наличием простой и эффективной методики обучения, которая основана на наборе базовых движений. Эта методика позволяет обучающемуся приобретать правильные двигательные навыки ещё до начала отработки специфических приемов Айкидо, а инструктору — выявлять ошибки ученика на начальных этапах.

Знаетели Вы, что… Йошинкан Айкидо имеет 150 основных техник, которыми занимаются постоянно, они позволяют ученику справиться с остающимися, общее количество которых приблизительно более 3000.

 

Ваджра-Мушти

Страна происхождения: Индия, штат Керала

Основатель:  определенного нет

Ваджра-мушти переводится с санскрита «громовой кулак/кулак грома» или «алмазный кулак» и включает в себя различные приемы рукопашного боя, борьбы, бросков с применением кастета с одноименным названием. Кастет с небольшими шипами, как правило, делается из рогов буйвола, хотя ранее использовали и слоновую кость.

Утверджают, Бодхидхарма, будучи мастером этого индийского боевого искусства, принес его в Китай и что из ваджра-мушти развились все существующие знаменитые азиатские боевые техники. В старину поединок ваджра-мушти нередко заканчивался смертью одного из участников. В современной Индии бои проводятся во время фестиваля Душэхры в отличие от состязаний прошлого, не такие кровавые. Нынешние бойцы используют кастеты с тупыми шипами или обматывают окрашенную охрой ткань вокруг пальцев, чтобы отмечать удары на теле противника. К тому же, бой сразу прекращается после того, как прольется первая кровь.

Борцы, как правило, носят набедренную повязку, их головы гладко выбривают, оставляя лишь небольшую прядь волос на макушке, к которой на удачу привязывают листья нима (Azadirachta indica), а тела смазывают маслом. Обучение ваджра-мушти всегда было строгим и интенсивным. Борцы изучали различные типы приемов, общие черты которых перекочевали в современные формы боевых искусств.

Знаете ли Вы, что…   в фантастической книге Юрия Пашковскогои Алины Лис «Птенцы Виндерхейма» героя обучают ваджра – мушти.

 

Варма-калаи (ади-мураи)

Страна происхождения: Индия, штат Тамилнад

Основатель:  определенного нет

Варма-калаи характеризуется короткими прямыми и мощными линиями атаки. Основной акцент здесь направлен на поражение жизненно важных точек (варма/марма) как руками, так и оружием (палкой). Варма-калаи предназначено для самообороны, и основной упор делается на остановку атакующего, а не нанесении ему многочисленных травм. Вначале изучаются техника рукопашного боя, а затем приступают к применению оружия, начиная с деревянных палок (силамбам) постепенно переходя к холодному оружию. Техника варма-калаи включает в себя прыжки, удары локтями и коленями, захваты, подножки и броски. В варма-калаи как метод обучения используются формальные упражнения «ади вариссай» (дословно «серия, или последовательность шагов»). Не менее 60-и комплексов разделены на пять блоков, по 12 в каждом, причем сложность их возрастает от первого блока («ученического») к пятому. Все движения в формальных упражнениях отрабатывают как с пустыми руками, так и с оружием. Учителей и мастеров варма-калаи называют асаан. При врачевании травм используют знания, основанные не на Аюрведе, а на "Сиддхе", традиционной дравидской медицинской системе. Варма-калаи — одна из древнейших боевых систем мира.

Знаете ли Вы, что…   некоторые ученые полагают, что Бодхихарма владел также варма-калаи и принес именно его в Китай, где но стало основой для создания Ушу.

 

Борьба греко-римская (классическая, спортивная, французская)

Страна происхождения: Древняя Греция

Основатель:  определенного нет

Греко римская борьба (также ее называют классическая, спортивная, французская) является олимпийским видом спорта и пользуется особой популярностью во всем мире. Основной целью борьбы греко-римской - заставить соперника коснуться ковра одновременно двумя лопатками. Для чего спортсмены могут использовать переводы, перевороты, сваливания и броски. Согласно правилам греко-римской борьбы запрещаются приемы с использованием ног, а также захваты ниже пояса.

Борьба была включена с 704 года до н.э. в программу Олимпийских игр. Она входила в классическое древнегреческое пятиборье – пентатлон: бег, метание копья, метание диска, прыжки и борьба. Знаменитый греческий атлет Тесеус был автором первых правил борьбы: побеждал тот борец, кто бросит противника на землю три раза.

Знаетели Вы, что…  легендарный шестикратный чемпион Олимпийских игр древности Милон Кротонский, был женат на Мие —дочери математика, философа и мистика Пифагора.

 

Бразильское джиу-джитсу (BJJ)

Страна происхождения: Бразилия

Основатель:  Мицуё Маэда, семья Грейси.

Боевое искусство и международное спортивное единоборство, основой которого является борьба в партере, а также болевые и удушающие приёмы. Возникло в начале ХХ-го столетия из дзюдо Кодокан, сформированного многочисленными школами японского джиу-джитсу.

Бразильское джиу-джитсу специализируется на переводе противника в партер (на землю) и использовании техники борьбы на земле. Включает в себя болевые приёмы и удушения, с помощью которых можно заставить противника сдаться (спортивное джиу-джитсу) или обезвредить его (боевое джиу-джитсу). Считается, что большой и сильный человек теряет большинство своих преимуществ во время борьбы на земле

Многие борцы бразильского джиу-джитсу успешно выступают в смешанных единоборств (Mixed Martial Arts).

Знаетели Вы, что…  бразильское джиу-джитсу имеет множество последователей во всем мире, в их числе: британский режисер Гай Ричи (самые известные фильмы «Карты, деньги, два ствола» и «Большой Куш»), который является обладателем черного пояса по бразильскому джиу-джитсу и американский актер Мел Гибсон, который обучался методам бразильского джиу-джитсу, использовавшиеся в фильмах «Смертельное оружие».

 

Гатка

Страна происхождения: Индия, штат Пенджаб

Основатель:  определенного нет

Гатка – боевое искусство сикхов. Было сформировано на основе Шастра-видьи — «Науки об оружии».  В современной классификации его относят к северо-западным боевым искусствам Индии.  Все сикхские гуру учили своих последователей закалять тело физически, умственно и духовно, делая основной акцент на практике боевых искусств. После второй англо-сикхской войны 1848-1849 гг. и установления британского владычества в Пенджабе, боевые искусства сикхов попали под запрет. Англичане,  воспользовавшись своей властью, полностью разоружили сикхов. Были запрещены даже инструменты и сельскохозяйственное оборудование. После восстания сипаев 1857-1859 гг. сикхи, участвовавшие в его подавлении, получили разрешение вновь практиковать  боевые искусства, которые вслед за этим изменились коренным образом. Возник новый стиль, в котором применялась техника боя на мечах, а оружием служила деревянная тренировочная палка. Он был назван гатка в честь основного используемого оружия. Слово «гатка» пошло как уменьшительное от санскритского слова «гадха» или «булава/жезл». Кроме деревянных палок в гатке применяются различные виды оружия, такие как мечи, сабли, копья, трезубцы, топоры и прочее.

Сегодня гатку чаще всего демонстрируют на показательных выступлениях во время Дня Независимости Индии,  Дня Республики, различных праздников в Пенджабе, а также во время ежегодного весеннего фестиваля сикхов Хола Мохалла.

Знаете ли Вы, что…   Сикхи – не народность, а последователи сикхизма, который является самостоятельной монотеистическая религией.

 

Дзюдо

Страна происхождения: Япония

Основатель: Дигоро Кано  (яп. 嘉納 治五郎 ,1860 — 1938),

Дзюдо создано в конце конце XIX века на основе дзюдзюцу и на японском языке записывается 柔道 . Эти иероглифы дословно переводятся как "мягкий" и "путь". Датой официального рождения дзюдо является 1882 год, в котором Дзигоро Кано открыл первую школу дзюдо - "Кодокан".

Основа дзюдо - это броски, болевые приёмы, удержания и удушения.  Удары и часть наиболее травмоопасных приёмов изучаются в форме ката, где целью выполнения приема над партнером является точность движений.  Различают спортивное дзюдо и традиционное дзюдо.

От других видов борьбы (греко-римская, вольная) дзюдо отличается меньшим применением физической силы при выполнении приёмов и большим разнообразием разрешённых технических действий. 

В Японии дзюдо относят к так называемым современным боевым искусствам (гэндай будо, в противоположность традиционным воинским искусствам — корю будзюцу)

Дзюдо является олимпийским видом спорта с 1964 года (Олимпиада проводилась в Токио).

Знаетели Вы, что… Знаменитый фильм Акиро Куросавы "Гений дзюдо" (в оригинале "Сугата Сансиро") снят по роману японского писателя Цунэо Томиты «Сугата Сансиро», а всемирно известный британский режисер Гай Ричи ("Карты, деньги, два ствола", "Большой куш", "Револьвер", "Алладин") является обладателем черного пояса по дзю-до. Первым из европецев черный пояс по дзюдо в 1936 году получил физик и основоположник "метода Фельденкрайза" Моше Пинхас Фельденкрайз.

Калари-паятту

Страна происхождения: Индия, штат Керала

Основатель:  определенного нет

Калари Паятту зародилось в IV веке нашей эры и до сих пор практикуется в штате Керала (Южная Индия). Хотя его иногда сравнивают с каратэ, это искусство определенно имеет больше общего с кунг-фу. Для Калари Паятту характерны большая гибкость, подвижность и легкость, для развития которых использовались массаж с растительными маслами и специальные упражнения. Изучение Калари Паятту включало в себя приемы самозащиты без оружия, использование подручных средств, бамбуковых палок, мечей, копий, воздействие на болевые точки, духовное самосовершенствование.

Знаете ли Вы, что…   в комплекс Калари-паяту входит владение специфическим мечом уруми, представляющего собой несколько обоюдоострых полос длиной до 1,5 метра чрезвычайно гибкой стали, прикреплённых к деревянной рукояти. Уруми носили скрытно под одеждой, обматывая его вокруг тела как ремень.

 

Капоэйра

Страна происхождения: Бразилия

Бразильское национальное боевое искусство, сочетающее в себе элементы танца, акробатики, игры и сопровождающееся национальной бразильской музыкой. Как боевое искусство отличается использованием низких положений, ударов ногами, подсечек и, в некоторых направлениях, обилием акробатики.

Современная капоэйра, в отличие от её ранних форм, редко используется в боевых целях. Обычная практика — это бесконтактный бой, хотя существуют чемпионаты мира по полноконтактной капоэйре. Капоэйра — форма искусства, в котором традиции определяют порядок проведения встреч, внешний вид участников, музыку и аттестацию капоэйристов.

26 ноября 2014 года капоэйра получила статус культурного наследия ЮНЕСКО и получила его защиту.

Знаете ли Вы, что…  «Только сильнейшие» (‘Only The Strong’) -  первый художественный фильм, полностью посвящённый капоэйре.  Актёр Марк Дакаскос, исполнивший главную роль в этом фильме был отличным гимнастом, в действительности занимавшийся капоэйрой всего несколько месяцев.

В фильме «Гарри Поттер и Кубок огня» волшебники из школы Дурмстранг практикуют движения капоэйры.

Карате (каратэ) 

Страна происхождения: Окинава (XIV век) Япония (XIX-XX) век

Основатель:  определенного нет

Каратэ или карате записывается иероглифами как 空手道 каратэ-до или «путь пустой руки» или  空手 каратэ - «пустая рука». Каратэ – боевое искусство, рационально использующее все, что доступно человеческому телу в целях самозащиты. Каратэ сочетает ударную и бросковую техники. Часто ошибочно считается, что родоначальники каратэ – японцы. Япония является страной, откуда каратэ начало распространяться по всему миру. Принято считать, что каратэ берет начало в XIV веке на острове Окинава, наиболее крупном из островов архипелага Рюкю, вошедшем в состав Японии только в конце XIX века.

Многие занимающиеся каратэ также часто практикуют кобудо - работу с традиционным окинавским оружием.

В настоящее время каратэ принято разделять на окинавское и японское. Спортивное каратэ будет представлено на Олимпийских Играх 2020 года в Токио.

Знаете ли Вы, что…   каратэ занимаются не в кимоно, как привычно называют традиционную одежду для тренировок. Слово «кимоно» не является в данном случает верным. «Кимоно» — общее наименование традиционной японской одежды. Одежду для тренировок правильнее назвать «кейкоги» («кейко» — тренировка, «ги» — одежда, т.е. одежда для тренировок) или «доги» («до» — путь +«ги», т.е. одежда для пути, в понимании «Путь» — постижение воинских искусств). Поэтому, одежду для айкидо правильно назвать «айкидо-ги», для дзюдо – «дзюдо-ги». Для каратэ - «каратэ-ги». Наружный запах куртки для каратэ всегда делается на правую сторону, так как в Японии традиционно на левую сторону кимоно запахивают покойникам.

 

Кикбоксинг 

Страна происхождения: США (60-е годы ХХ-столетия), Япония (70-е годы ХХ-столетия)

Основатель:  определенного нет

Кикбо́ксинг (англ. kick «удар» + boxing «боксирование») — спортивное единоборство, зародившееся в 1960-х годах в США. Подразделяется на американский кикбоксинг (фулл-контакт, фулл-контакт с «лоу-киком», семи-контакт, лайт-контакт, кик-лайт), японский кикбоксинг (формат К-1), сольные композиции (музыкальные формы).

В 1960-х годах на волне популярности восточных единоборств начали практиковать полноконтактные поединки, где, отсутствовали ограничения силы ударов, поединок не останавливался рефери после проведённого технического действия, были разрешены удары руками в голову. Поединки в кикбоксинге ведутся в боксерских перчатках.

Изначально новый вид спорта именовался «фулл-контакт карате» (англ. full-contact karate). Вскоре из-за протестов мастеров и деятелей традиционного карате от этого названия отказались, приняв новый термин — «кикбоксинг». В 1974 году была основана первая организация профессионального кикбоксинга — PKA (Professional Karate Association), а в Европе в 1976 году была основана старейшая организация любительского кикбоксинга WAKO (World Association of Kickboxing Organizations).

В любом разделе любительского кикбокса необходимым является наличие защитного шлема. Шлем для кикбоксинга отличается от боксёрского усиленной защитой верха головы, что обусловлено наличием в техническом арсенале высоких ударов ногами. Обязательно наличие капы, протектора паха (паховой раковины), а у девушек – наличие нагружного жилета. На руках у спортсменов должны быть надеты боксерские перчатки. Голени спортсменов должны быть защищены щиткам

Знаете ли Вы, что…   Знаменитый пионер и боец кикбоксинга, Бени Уркидес (Benjamin Gilbert Urquidez) по прозвищу  «Реактивный» The Jet).  выступал в роли актера, каскадёра и постановщика боёв при съёмках многих фильмов: «Закусочная на колесах», «Драконы навсегда», «Поединок в Диггстауне», «Уличный боец», «Убийство в Гросс-Пойнте», «1408». В фильме «Дом у дороги», Бени Уркидес ставил технику боёв Патрика Суэйзи и снялся эпизодической роли. Кроме того Бени Уркидес – друг и тренер солиста треш – металлической группы Дэйва Мастейна (Dave Mustaine). Кроме того – он автор собственной системы Укидокан и книги «Karate Dynamics: The Ukidokan System».

 

Кобудо

Страна происхождения: Острова Рюкю (современная префектура Окинава, Япония)

Основатель:  определенного нет

Кобудо - традиционные окинавские боевое искусство работы с холодным оружием. Характерными видами используемого оружия являются бо (длиннный шест), ханбо (половина шеста), нунчаку, кама, тонфа (тонфу), сай, кува (аналог тяпки), эку (деревянное весло) и другие. Кобудо является эффективным методом противостояния вооружённому человеку или группе вооружённых/невооружённых противников. Эффективность заключается в умении использовать и быстро манипулировать различными предметами. Кобудо объединяет в себе боевые системы, зародившиеся на островах архипелага Рюкю и использующие в бою, как считают некоторые исследователи, орудия (предметы) крестьянского и рыбацкого обихода жителей этих островов.

Знаете ли Вы, что…   полицейские дубинки с поперечными рукоятками PR-24, ESP TR-24/59 и их модификации – ни что иное, как окинавская тонфа (тонфу), модернизированная в 70-х годах ХХ века мастером каратэ и кобудо Такаюки Куботой.

 

Летвей 

Страна происхождения: Бирма (Мьянма)

Основатель:  определенного нет

Бирманский бокс или традиционный бокс Мьянмы – это боевое искусство ударно – броскового типа. Кроме техники муай-тай, хдесь разрешается и поощряется использование всех видов бросков и удары головой. Бой продолжается до нокаута одного из соперников. После выхода из нокаута боец самостоятельно принимает решение о продолжении поединка. Ничьи и победы по очкам здесь не предусмотрены. Вследствие таких жестких правил, бирманские боксеры уделяют большое внимание закалке тела. Поединки проходят без перчаток.

Возникновение бирманских боевых искусств относят приблизительно к І тысячелетию нашей эры. Бойцы получали награды за победы в поединках, самые выдающиеся получали титул «королевских боксеров», и им выплачивались вознаграждение из королевской казны. Бирманский бокс продолжал развиваться вплоть до колонизации Бирмы Британий в 1885 году, и был возрожден лишь в 1946 году, когда страна получила независимость.

Во второй половине ХХ века бирманский бокс стал распространяться во всем мире.

Знаете ли Вы, что…  В 2016-м году канадец  Dave Leduc (Дэйв Ледюк) стал первым не бирманцем, сумевшим выиграть титул чемпиона мира по летвею. В битве за чемпионский пояс он выиграл у звезды летвея Tun Tun Min.

 

Малла-йуддха 

Страна происхождения: Южная Индия

Основатель:  определенного нет

Малла-йуддха — это общее название и древнейшая борьба Индии, основанная на захватах и болевых приемах. В малла-йуддхе допустимы захваты, давление, удушение, переломы конечностей, укусы и воздействие на аккупунктурные точки.

Борцы тренируются и проводят поединки на традиционных бойцовых аренах, именуемых акхарами. Они представляют собой неглубокую яму круглой или квадратной формы около 10 метров в диаметре, заполненную мягкой глиной, смешанной с гхи (топленым маслом), во избежание сильных травм борцов.

Знаете ли Вы, что…  малла-йудха упоминается еще в древнеиндийском эпосе «Рамаяна».

 

 

Пехлвани/Кушти

Страна происхождения: Персия/Пакистан/Северная Индия

Основатель:  определенного нет

Кушти – старинная персидская борьба, которая пришла в современные Пакистан и Северную Индию вместе с империей Великих Моголов, основанной Бабуром – потомком Тамерлана. В его войске сражались представители разных народов, так что кушти вобрала в себя элементы монгольских состязаний и малла-юддха.

Борьба была настолько популярной, что богатая знать, конкурируя между собой, содержала собственных борцов, устраивая между ними состязания, которые нередко заканчивались смертью одного из противников. Действовали специальные центры по обучению кушти были сосредоточены в Пенджабе и на территории современного Уттар-Прадеша. Во времена британской экспансии популярность этой борьбы снижается, однако после обретения Индией независимости кушти провозглашают национальным видом спорта.

Техника кушти основана на приемах малла-йуддхи. Борцов кушти именуют пахалванами/пехлванами, в то время как наставников — устад. Во время тренировок пахалваны выполняют сотни приседаний, а также отжиманий с волнообразным движением торса, как на обе ноги, так и на одну. Используются и различные тренировочные снаряды, такие как карела, гада и экка — тяжелые деревянные или каменные дубины; наль — каменная гиря с рукояткой по центру,  гар наль — каменное кольцо, надеваемое на шею. Также лазание по канату и бег являются неотъемлемой частью физической подготовки борцов. Дополняются тренировки  массажем и особой диетой.

Поединки проводятся на аренах круглой или квадратной формы, обычно вырытых в земле, которые называются акхада. Победителю присуждается титул рустам, в честь Рустама, героя персидского эпоса Шахнаме. Самым выдающимся из великих борцов кушти был Гама Пахлаван, или Великий Гама, который в 1910 г. получил титул Rustam-e-Hind, чемпион всей Индии.

Знаете ли Вы, что…   Термин «кушти» происходит из персидского языка. Кушти или кошти — это пояс зороастрийцев, символ принадлежности к общине последователей Заратустры.

 

Силамбам (силамбаттам)

Страна происхождения: Южная Азия

Основатель:  определенного нет

Тамилы – народ в Южной Азии, проживающий, в основном, на территориях Индии, Щри Ланка, Малайзии, Мьянмы. Силамбам — это тамильское боевое искусство, где основным видом оружия служит бамбуковая палка. Оно развилось из простых оборонительных приемов, которые применяли жители Тамил-Наду (сейчас штат Индии Тамилнад), защищая себя от диких животных. Эти приемы были усовершенствованы и развились в боевое искусство, в котором в качестве оружия служила не только бамбуковая палка, но и различные виды холодного оружия из металла или рогов животных. Во времена британского господства в Индии силамбам, наравне с другими видами боевого искусства, было запрещено. В XX в. это искусство палочного боя вновь обрело широкую популярность. Сегодня выступления мастеров силамбам носят лишь показательный характер.

Соревнования по силамбам проходят на круглом поле. Участники соревнуются парами или командами по два-три человека. Победа присуждается тому, кто сумеет коснуться противника большее количество раз своей палкой или выбьет палку из его рук. Для того, чтобы было легче сосчитать количество ударов, концы палок покрывают липкой субстанцией, которая отпечатывается на теле противника. Мастера силамбам, называемые асаан, могут драться палками различной длины, как одной, так и двумя.

Знаете ли Вы, что…   тамил Виванатанг Ананд ,  15-й чемпион мира по шахматам, межународный гроссмейстер, считается сильнейшим игроком мира также и в быстрых шахматх.

 

 Субак-до

Страна происхождения: Корея

Основатель:  определенного нет

В корейском государстве Пэкче, существовавшим около I века до н.э. — 668 год н.э. существовало боевое искусство носившее название субак-до. Субак-до долгое время находилось в забвении. В  1945 году, Хваи Ки создал школу в Сеуле.

Ценность  субак-до в том, что оно  сохранило до наших дней почти неизменными множество элементов старинных систем. Оно сочетает мягкую, но эффективную защиту с жесткими, стремительными атаками.

В субак-до, базовые удары ногой, являются прямыми ударами в сторону, назад, вперед, назад с разворота и кругом, причем все они должны наноситься на уровне выше пояса, что характерерно для корейских систем. В субак-до также есть удары локтями, кулаком и коленями.

Знаете ли Вы, что…    последователей субак-до в мире около 140 тысяч, в Америке, Европе и Малайзии.

 

Таеквон-до/Тхэковндо

Страна происхождения: Корея

Основатель:  Чхве Хон Хи

Тхэквондо́ (кор. 태권도?, 跆拳道?), также таэквондо́ (калька с англ. Taekwon-do) — корейское боевое искусство. Характерная особенность — активное использование ног в бою как для ударов, так и для блоков. Слово «тхэквондо» складывается из трёх слов: [тхэ] «топтать» + [квон] «кулак» + [до] «путь, метод, учение, дао». Создатель таеквон-до Чхве Хон Хи писал, что создал таэквон-до на основе каратэ и тэккен (корейское боевое искусство).

Знаете ли Вы, что…   Создатель таеквон-до Чхве Хон Хи долгое время вынужден был жить в Японии, где изучал каратэ стиля Шотокан и получил черный пояс.

 

Тэккен

Страна происхождения: Корея

Основатель:  определенного нет

Являясь производной формой субака (древнее корейское боевое искусство), тхэккён был агрессивным и жестким стилем.

О тэккёне говорили как о ярмарочной народной игре: оба соперника наносили невысокие удары и толчки ногами. Руки и ноги соперников описывали круги и восьмерки, как для защиты, так и для нападения. Иногда мастера тэккён, держа руки за спиной, наносили только удары ногами, как прямые, так и круговые. В этом можно увидеть прообраз будущего современного стиля - тхэквондо. В тэккён ногами не только били, но и выполняли подножки, подсечки, цепляния ногой за ногу противника - акцент делался не только на удары по противнику, но и на выведение его из равновесия. Удары руками наносили намного реже, чем удары ногами. Не применялись удары кулаками, в основном били пальцами, ладонью в лицо, горло. Часты были удары головой.

Знаете ли Вы, что…   Король корейского государства Силла Чосун Как Чоу один раз в год проводил соревнования по тэккён, а победитель соревнования в качестве приза получал высокий пост в корейском правительстве.

 

 

Хапкидо

Страна происхождения: Корея

Основатель:  Чхве Ён Суль

Хапкидо́ (кор. 합기도?, 合氣道?; хап «объединение» + ки «энергия, сила» + -до «путь»; «Путь объединения энергии») — корейское боевое искусство, так как на его появление во многом оказала влияние техника, положенная и в основу айкидо, Дайто-рю Айки-дзюдзюцу. В дальнейшем в него вошли элементы тхэквондо, тансудо. Хапкидо — относительно молодое боевое искусство, хотя в Корее по числу занимающихся занимает третье место после тхэквондо (таеквондо) и дзюдо. В хапкидо равно развиваются как техники самозащиты от нападающего человека, против вооруженного или нескольких противников, так и техники нападения. Существует несколько видов и стилей этого боевого искусства. При нападении сила противника направляется в нужном направлении, и затем проводится пересекающая контратака. Помимо техники без использования оружия, в хапкидо также изучают техники с использованием различных видов оружия. К базовым видам оружия хапкидо относятся — нож, меч, короткая палка, шест, клюка. Помимо базового оружия, каждая из школ использует также и другие виды,

Знаетели Вы, что…   Многие из движений главного героя комиксов и фильмов Бэтмена основаны на принципах Хапкидо.

Первый зал для занятий хапкидо был открыт специально для на одном из пивоваренных заводов в городе Тэгу (Южная Корея) ее владельцем Бок Суб Су,  который стал одним из первых учеников основателя хапкидо Чхве Ён Суля. 

 

Хортинг 

Страна происхождения: Украина

Основатель:  Эдуард Еременко (Едуард Єременко)

Слово «хортинг» происходит от корня «хорт». Во времена запорожского козачества так называли специальный ритуал воинов-козаков, становившихся в магический круг перед боем. Особенность хортинга - вуниверсальности. Это боевое искусство вобрало множество разнообразных ударных, бросковых и борцовских техник удушающие и болевые приемы.

Хортинг развивается очень быстрыми темпами. В 2015 году в Польше состоялся І Чемпионат мира по хортингу, в котором приняли участие спортсмены из 11 стран.

Знаете ли Вы, что…    в  2018 году членами Международной Федерации Хортинга были уже 28 стран.

 

 

Страхование для спорта, страхование для соревнований, страхование для спортсменов, страхование для ребенка-спортсмена, спортивное страхование, спортивная страховка на странице наших программ спортивного страхования: http://www.sportinsurance.com.ua/5-strakhuvannya-na-rik-dlya-sportu-ta-povsyakdennoho-zhyttya.html